Aqrotexnologiya fakültəsi

Gülşən Əlıyeva

Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza” kafedrasının laborantı

Iş tel: 0222569706

e-mail: a_gleen@mail.ru

Doğum tarixi:

01 yanvar 1986-cı il

Təhsili

2005-2009- Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının «Aqronomluq və texnologiya» fakültəsinin «bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası» ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsi

Əmək fəaliyyəti

2010-cu ildən hal-hazıradək Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza” kafedrasının laborantı

İştirak etdiyi kurslar, seminarlar və digər zəruri informasiyalar

2012-ci ildə I Beynəlxalq Gəncə Şərab Festivalı

2013-cü ildə II Beynəlxalq Gəncə Şərab Festivalı

2014-cü ildə II Beynəlxalq Gəncə Şərab Festivalı çərçivəsində keçirilən Beynəlxalq Konfrans və Beynəlxalq dequstasiya