Aqrotexnologiya fakültəsi

Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza

Kafedra müdiri: prof. Hasil FƏTƏLİYEV

Kafedranın ünvanı: Azərbaycan, 2000, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 262

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza” kafedrası. 

Yerləşdiyi yer: 2000, Gəncə şəhəri, M.A.Abbaszadə küçəsi 30b, Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza korpusu

Telefon/faks: +994222562408

Telefon: +994222569706

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) yaradılandan təşəkkül tapan ilk kaferalardan biri olmuşdur. Müəyyən dövrlərdə kafedra «Üzümçülük və şərabçılıq», 1941-ci ildən isə «Şərabçılıq və kənd təsərrüfatı məhsullarının texnologiyası» ka­fedrası şəklində təşəkkül tapmışdır. Sonrakı dövrlərdə dəfələrlə dəyişikliyə məruz qalsa da öz mövcudluğunu indiyə qədər saxlamışdır. Kafedra 2009-cu ildən “Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza” kafedrası adlanır. Kafedrada dünya şöhrətli alimlər professor M.A. Xovrenko, D.M.Qadjiev, D.İ.Bolqarev və başqaları çalışmışlar. 

Kafedranın maddi-texniki bazası:

2 laboratoriya

4 auditoriya

Dequstasiya zalı

Mikro emal zirzəmisi

 

Kafedranın elmi tədqiqat mövzusu:

Qida məhsullarının texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və keyfiyyət ekspertizası

Kafedranın tərəfdaşları:

Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrası təhsil və elmi tədqiqatların yerinə yetirilməsi sahəsində xeyli təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir. Onlardan

Türkiyənin İğdır Universiteti “Qida mühəndisliyi” bölümü

Almaniyanın Vaynsberq Dövlət Şərabçılıq və Meyvəçilik Elmi Tədqiqat Institutu

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “Qida məhsullarının texnologiyası”  və “İaşə məhsullarının texnologiyası və turizmkafedraları

Azərbaycan İqtisad Universitetinin “Qida məhsullarının texnologiyası və ekspertiza” kafedrası

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnustutu

Gəncə Üzümçülük və Şərabçılıq Təcrübə Stansiyası

Az-Granata şirə və şərab emalı müəssisəsi

Göygöl şərab zavodu

İtaliya Tuscia Universiteti

Varşava Təbii Elmlər Universiteti – SGGW, Qida Elmləri Fakultəsi, Varşava, Polşa

Qüds Yahudi Universiteti, Robert Smit adına. Kənd Təsərrüfat Qida və Ətraf Mühit fakultəsi, Rehavat, İsrail

Nova Gorisa Universiteti, Üzümçülük və Enologiya fakultəsi, Vipava Sloveniya