Aqrotexnologiya fakültəsi

Aytəkin Zeynalova

Kafedranın laborantı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Yerquruluşu” kafedrasının laborantı

Iş tel. : (022) 256-37-50

e-mail: tarana.aliyeva.81@mail.ru

Doğum tarixi

05 aprel 1968-ci il

Təhsil

1981-ci ildə Gəncə politexnik texnikomuna daxil olmuşdur.

1985-ci ildə elektron sənaye texnikomunun avtomatlaşdırmanın elektron bə elektrik vasitəsinin istehsalı ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

Elmi fəaliyyəti

1997-ciildə Aqrokimya və torpaqşünaslıq fakültəsində katibə işləməişdir.

2002-ci ildən yerquruluşu və landşafquruculuğu kafedrasında laborant vəzifəsində çalışır.