Aqrotexnologiya fakültəsi

Tükəzban Osmanova

Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Dizayn kafedrasının laborantı

İş tel:   022 256 14 65

Doğum tarixi

11 yanvar 1988-ci il

Təhsili

(ali təhsil-bakalavr) ADAU “Bağ-park və landşaft quruculuğu”  ixtisası.

(ali təhsil-magistr) ADAU “Memarlıq mühitinin dizaynı”  ixtisası.

Əmək fəaliyyəti

(5 il) 2013-cü ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Dizayn kafedrasının laborantı.

Məqalələr

T.N.Osmanova., M.R.Mustafyev. Bağ-park quruculuğunda elementlərin formalaşması və dendroloji məsələlərin həlli. (Elmi məqalə). ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə, 2014, №1, s.69-71. 3 səh.

T.N.Osmanova., Parkların memarlıq – landşaft təşkili. (Elmi məqalə). ATU, Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2015, s.159. 1 səh.

T.N.Xəlilova., B.M.Xəlilov., M.R.Mustafayev. Şəkər məhsullarının qablaşdırılması (Elmi məqalə). Çapa göndərilib.