Aqrotexnologiya fakültəsi

Sevinc Bayramova

Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Dizayn kafedrasının laborantı

İş tel:       022 256 14 65

e-mail:  bayramova.sevinc.77.@mail.ru

Doğum tarixi

20 avqust 1977-ci il

Təhsili

(ali) S.Ağamalıoğlu ad. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası (Aqrokimya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Yerquruluşu şöbəsi)  ixtisası

Əmək fəaliyyəti

2015-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Dizayn kafedrasının laborantı