Aqrotexnologiya fakültəsi

Rahim Mehdizadə

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Dizayn” kafedrasının baş müəllimi

Mob tel:  055 779 33 40                                         

İş tel:   022 256 14 65

e-mail: mehdizade.rehim@mail.ru                                

Doğum tarixi

1 yanvar 1967-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1982-1986-cı illərdə Kirovabad ş.C.V. İnşaat Texnikumunu bitirib.

1989-1995-ci illərdə Kiyev Dövlət İnşaat və Memarlıq Universitetini bitirib.

Əmək fəaliyyəti

2011-ci il Azərbaycan Dövlət Aqrar universitetində “Dizayn” kafedrasında baş müəllim.

2002-2011-ci illər Gəncə ş.Çoxsahəli Smeta Layihə müəssisəsində - Memar vəzifəsində çalışıb.

2002-2004-cü illər Krasnodar vilayətində “Krasnaya polyana” -Memar vəzifəsində çalışıb.

1997-200-ci illərdə Gəncə ş.Reklam və Dizayn tərtibatı - Memar vəzifəsində çalışıb.

Apardığı dərslər

Layihələndirmə, Bədii konstruksiyalaşdırma.

Tədqiqat sahəsi

“Azərbaycanda aqrosənayedə müasir standartlara cavab verən qablaşdırmanın dizayn prinsipləri”.

Dərs və metodik vəsaitlər:

Mehdizadə R.F., R.Ə.Alıyev.,  İ.A.Alıyev.,  M.S.Alıyev - Bağ-park landşaftının layihə-ləndirilməsi. (Metodiki vəsait). ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə - 2013. 71 səh.

Mehdizadə R.F., R.Ə.Alıyev., İ.A.Alıyev - Tərsimi həndəsə texniki rəsm. (Metodiki və-sait). ADAU-nun elmi nəşriyyatı, Gəncə - 2011. 94 səh.

                                                                    

Məqalələr

 

Müəyyən obyektlərin tikintisi Şəmkir, Göygöl, Şəki, Oğuz, Balakən rayonlarında layihələrin işlənməsi.

Gəncə şəhərində iri və xırda obyektlər yaşayış evləri.

Mehdizadə R.F., H.H.Yusifova., S.Ə.Hüseynova - Qarabağda daş üzərində oymalar. (Elmi məqalə). ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə - 2013, № 1. 67-70 səh.    

Mehdizadə R.F., V.İ.Məmmədov - Şəmkirin memarlıq abidələri. Elmi məqalə ADAU-nun nəşriyyatına çapa verilmişdir. Gəncə 2014.

Q.İ.Bağırov., R.F.Mehdizadə., R.A.Xankişiyev. Konserv məmulatlarının qablaşdırılmasının müasir tendensiyaları (Elmi məqalə). Qrifə göndərilib.

R.F.Mehdizadə., F.M.Osmanov., İ.N.Quliyev. Naxışların öyrənilməsi üçün yaradıcı yanaşma.