Aqrotexnologiya fakültəsi

Aytən İsmayılova

Baş laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Dizayn kafedrasının baş laborantı

İş tel:       022 256 14 65

e-mail:  ayten_ismayilova_2014@bk.ru

Doğum tarixi

30 dekabr 1978-ci il

Təhsili

Gəncə Dövlət Humanitar Kollecinin “İbtidai siniflərdə tədrisin metodikası”  ixtisası.

Əmək fəaliyyəti

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Dizayn kafedrasının baş laborantı