Aqrotexnologiya fakültəsi

Asəf Həsənov

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Dizayn” kafedrasının baş müəllimi

Mob tel:  055 279 91 79                            

İş tel:      022 256 14 65

Doğum tarixi

30 aprel 1960-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1976-1980-ci illərdə Əzim Əzimzadə ad. Bakı Rəssamlıq məktəbini bitirib.

1981-1983-cü illərdə Hərbi xidmətdə olub.

1983-1989-cu illərdə İncəsənət Universitetinin Heykəltaraşlıq fakültəsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti

1980-ci ildə Azərbaycan Rəssamlıq İttifaqının istehsalat yaradıcılıq kombinatının üzvü.

1990-2007-ci illərdə Azərbaycan Rəssamlıq İttifaqının istehsalat yaradıcılıq kombinatında heykəltaraş.

2009-cu ildə AKTA-da “Yerquruluşu və landşaft quruculuğu” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyib.

Apardığı dərslər

Heykəltaraşlıq, Rəssamlıq, Qrafiki dizayn, Bədii qrafika.

Elmi yeniliyi

Beynəlxalq sərgilərin iştirakçısı müsabiqələrin laureatı.

Bakı, Gəncə, Moskva şəhərlərində bir neçə abidələrin müəllifi.

Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində yeni “Nizami Gəncəvi: sələflər və xələflər” parkının müəllifi.

Gəncə şəhərində Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi, görkəmli bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin abidəsinin müəllifi.

Xalq Artisti Adil İsgəndərovun və Hüseyn Cavidin barelyefinin müəllifi.

“Xocalı” abidəsinin müəllifi.

Gəncə şəhərində Murtuza Məmmədovun (Bülbülün) barelyefinin müəllifi.

2018-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.

Tədqiqat sahəsi

“Azərbaycanda aqrosənayedə müasir standartlara cavab verən qablaşdırmanın dizayn prinsipləri”.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Beynəlxalq binalilərin iştirakçısı.

Seçilmiş əsərləri

Göy-göl rayonunda N.Gəncəvinin monumental abidəsi, Gəncə şəhərində M.A.Abbaszadənin büstləri, M.Gəncəvinin heykəli, H.Əliyevin büstləri, M.Ş.Vazehin büstü, Türk konsulluğunda Atatürkün heykəli, Q.Hüseynli, A.İsgəndərov və H.Cavidin monumentləri və s.