Aqrotexnologiya fakültəsi

Dekanlıq

Ünvan:  Gəncə şəhəri, M. A. Abbaszadə küç  62, 

Tel. (+994 22) 256 96 68

E-mail: office@adau.edu.az