Aqronomluq fakültəsi

Ismayılova Məhsəti

Assistent

Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrası

Email: mehsetii@inbox.ru

Doğum tarixi: 02.02.1995

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:  2012-cı ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya ixtisasının bakalavr pilləsini, 2017-ci ildə ADAU-nun Aqrogeobotanika ixtisasının  magistratura pilləsini,

Elmi dərəcəsi: magistr

2019-ci ildən  ADAU-nun Torpaqşunaslıq və aqrokimya kafedrasına assistent vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin assistentidir.

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda -- “Torpaqşünaslığın əsasları”, “Torpaq mehafizəsi”, “Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi,keyfiyyət monitorinqi,ekoloji nəzarət”.

Elmi yeniliyi

 

Mükafatlar:

 

Yoxdur