Aqronomluq fakültəsi

Bəhmənli Mətanət

Assistent

Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrası

Email: metanet.abidzade@mail.ru

Doğum tarixi: 11.10.1989

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:  2011-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya ixtisasının bakalavr pilləsini, 2015-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İnsan və heyvan fiziologiyası ixtisasının magistratura pilləsini bitirib.

Elmi dərəcəsi: magistr

 2018-ci ildən  ADAU-nun Torpaqşunaslıq və aqrokimya kafedrasına assistent vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin assistentidir.

Apardığı dərslər

Bakalavrda --   “Ümumi torpaqşünaslıq”, “Torpaqşunaslıq və geologiyanın əsasları”(ingilis), “Aqrokimya”(ingilis), “Ekoloji monitorinq “,Torpaq münbitliyi,qida maddələri və gübrələrdən istifadə”, “Ekoloji kənd təsərrufati”

Elmi yeniliyi

 Yoxdur

Mükafatlar

Yoxdur

Məqalələr

“Böyrəküstü vəzin xəstəlikləri”

“Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin xronik çatmamazlığı” ( Adisson xəstəliyi )