Aqronomluq fakültəsi

İsrafilova Rüxsarə

Assistent

Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrası

Email: rukhsare.israfil@mail.ru

Doğum tarixi: 25.02.1993

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:  2011-cı ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya ixtisasının bakalavr pilləsini, 2015-ci ildə ADAU-nun Aqrokimya  ixtisasının magistratura pilləsini, 2019-cu ildə  fəlsəfə doktoru üzrə qiyabi doktoranturasına qəbul olub.

Elmi dərəcəsi: magistr

2018-ci ildən  ADAU-nun Torpaqşunaslıq və aqrokimya kafedrasına assistent vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin assistentidir.

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda -- “Geologiya və mineralogiyanın əsasları”, “Torpağın aqrokimyəvi tədqiqat üsulları”,   “Geomorfologiyanın əsasları”, “Ümumi torpaqşünaslıq”, “Torpaqşünaslıq və əkinçilik  1”, Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi,keyfiyyət monitorinqi,ekoloji nəzarət”.

            Elmi yeniliyi

Pambıq əkinlərində torpaq becərmələrinin,mineral gübrələrin torpaq münbitliyinə və məhsuldarlığa təsiri mövzusunda araşdırma.

 

 

Mükafatlar:

 

Yoxdur