Aqronomluq fakültəsi

ADAU əməkdaşları xarici mütəxəssislərlə pambıqçılığa dair müzakirələr aparırlar

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU) ilə John Deere şirkəti arasında əməkdaşlıq çərçivəsində aqronomluq fakültəsində pambıqçılıqda  müasir texnologiyaların tətbiqinə dair müzakirələrə başlanılıb. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatına Dəstək Layihəsi (ASAP) çərçivəsində fəaliyyət göstərən və John Deere şirkətinin dəvəti ilə universitetə gəlmiş aqrobzines üzrə məsləhətçi Corc Melton və aqronom Ceyms Pauel universitetin əməkdaşları ilə pambıqçılıqda qabaqcıl idarəetmə qaydaları, o cümlədən pambıq əkini üçün hazırlıq işləri, toxumların seçilməsi,  səpin norması, xəstəlik və zərərvericilərlə mübarizə, suvarma, məhsulun yığılması, çeşidlənməsi və digər texnoloji proseslərə dair bilik və təcrübələrin mübadiləsini aparırlar.  Üç gün davam edəcək müzakirələrin əsas hissəsi ətraf ərazilərdə pambıqçılıq təsərrüfatlarında aparılmaqla, fermerlərə praktik tövsiyələr verilir, əldə olunan nəticlər ümumiləşdirilir.