Aqronomluq fakültəsi

Aidə Quliyeva

Böyük laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının böyük laborantı

Mob. tel:

Iş tel: 022 266 28 03

Doğum tarixi

08 dekabr 1961-ci il

Təhsili

1983- 1989 S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd təsərrüfatı İnstitutu.

Əmək fəaliyyəti

2001-hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının böyük laborantı

1980-2001 Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitki mühafizə institutunun böyük laborantı