Aqronomluq fakültəsi

Sevinc Quliyeva

Texnik

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin

Ekologiya  və meşəçilik kafedrasının texniki

Mob.tel  050-579-57-95

İş tel –022-266-81-49

e.mail –

Doğum tarixi

01.10.1984

Təhsili

2005-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər ixtisası

 Əmək fəaliyyəti

2015 –hazırda  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının baş laborantı