Aqronomluq fakültəsi

Musa Bayramov

A.e.f.d. Dosent

A.e.f.d. Dosent

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  Ekologiya və meşəçilik kafedarsının  dosent.

Mob.tel: 055-238-60-64

İş tel: 022-266-81-49

e-mail: -

 Doğum tarixi

28 aprel 1961-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1980-AZ KTV-meyvəçilik və tərəvəz fakultəsinə daxil  olmuş,1985-ci ildə bitirmişdir. 1988-ci ildən ADAU-da çalışır.

Ali təhsilli

2002-ci ildə Ceyrançöl qış ətlağı torpağının ekoloji münbitlik modeli  mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

2014-cü ildən ADAU-da dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

1986-cı ildə Qazax rayon kənd təsərrüfatı idarəsində baş aqronom

1988-ci ildə Qarayazı xəz dəri sovxozunun baş aqronomu

1989-cu ildə Az. K.T.İ-nun geobotanika ekspediza böyük mühəndisi

1991-ci ildə ekologiya və meşəçilik kafedrasında laborant

1996-cı ildən müəllim stajor.

1997-ci ildən Assistent

1999-cu ildən Baş müəllim

 2007-ci ildən dosent əvəzi vəzifəsində çalışmışdır.

2014-cü ildən dosentdir.

Məqalə -10 , tezislər – 12,  broşura – 1, 3 dərs vəsaiti

Beynəlxalq seminar – Beynəlxalq eko energetika konfranslarında iştirak etmişdir.

Apardığı dərslər

aqroekologiya

Elmi yeniliyi

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar-

Seçilmiş əsərləri, məqalələr:

 •  Qış otlaqların aqroekoloji vəziyyəti- ADAU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş Elmi Əsərlər Toplusu . 2004.  2s
 • Gəncə şəhəri və ona yaxın ərazilərdə məskunlaşmış quşların ekologiyası- ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə-2011. № 3.2s
 • Gəncə alüminium zavodu tullantılarının ekoloji nəticələrinin aradan qaldırılması yolları.- Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri (21-22 may).2011. 2s
 • Kiçik Qafqaz meşələrində antropogen təsirlər nəticəsində cinslərin bir-birinə əvəz etməsi.- ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə.2013. №1.3 s
 • Azərbaycan meşələrinin ekoloji problemləri və perspektivləri. Azərbaycan Aqrar Elmi.Elmi Nəzəri jurnal.   2013. №2.4s

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər:

Meşəçilik-  ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2011. 464 səh - Dərs  vəsaiti.

“Ekologiya” Dərs  vəsaiti.

Sənaye istehsalının  əsasları 2015 Dərs  vəsaiti.

“Kənd təsərrüfatı ekologiyasından praktikum” 2017 Dərs  vəsaiti.

 • Ekologiya. ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2011. 18 s Tədris proqramı
 • Ekoloji tədqiqat metodları.- ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2011 5 səh- Tədris proqramı
 • Ekologiya (rus bölməsi).-ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2011. 6 səh- Tədris proqramı
 • Kənd təsərrüfatı ekologiyası- ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2011. 14 səh- Tədris proqramı
 • Ekoloji ekspertiza- ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2011. 15 səh- Tədris proqramı
 • Ekoloji monitorinq. ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2011. 11 səh- Tədris proqramı
 • Azərbaycanın qoruqları və yasaqlıqları. ADAU-nun nəşriyyatı, Gəncə 2011. 12 səh- Tədris proqramı
 • Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə. ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2011. 12 səh. Tədris proqramı
 • Meşə ehtiyatlarının bərpası və onlardan səmərəli istifadə edilməsi. ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə,2011. 6 səh. Tədris proqramı
 • Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı- ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2012. 44səh- Tədris proqramı
 • Bitki örtüyü və su hövzələrinin texnogen çirklənmədən mühafizəsi. ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2012. 24 səh- Tədris proqramı
 • Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları- ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2012. 16səh- Tədris proqramı
 • Təbii sərvətlərin istifadəsi və ətraf mühitin mühafizəsi. ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2011. 15 səh- Metodik göstəriş