Aqronomluq fakültəsi

Günay Abbasova

Assistent

Abbasova Günay Firdovsi qızı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya i və meşəçilik kafedrasının assistenti

Mob.tel 

İş tel –022-266-81-49

e. mail

Doğum tarixi-

 05 noyabr 1987

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2008 –ci ildə Bakı Dövlət Universiteti

Bakalavr    Ekologiya və təbiətdən istifadə

İxtisas Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə

2014 –cü il Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Magistr İxtisas Ekologiya mühəndisliyi

Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

Doktorant 2014 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrası

Əmək fəaliyyəti

2015 –hazırda  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda –

Sənaye istehsalının əsasları, Dünyanın qlobal ekoloji problemləri,  Ekoloji ekspertizanın layihələndirli­­məsi­nin əsasları, Ekologiyanın əsasları və ətraf mühit, Ekologiya, Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Elmi yeniliyi

2014 –ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının doktorantı “Şəmkir rayonun düzən ərazilərində becərilən torpaqların münbitliyinin qorunmasının ekoloji və bioloji yolları” mövzusunda namizədlik dissertasiya işi.

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Şəmkir rayonu

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərlər

Məqalələr

ADAU-nun Elmi Əsərlər, 2014 “Atmosferə antropogen təsir”

ADAU-nun Elmi Əsərlər, 2014 “Ətraf mühitin mühafizəsi işində beynəlxalq əməkdaşlıq”