Aqronomluq fakültəsi

Aygün Bağırova

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya  və meşəçilik kafedrasında baş müəllim.

Doğum tarixi

10 sentyabr 1962

 Mobil:- 051 -866-35-62

Iş. Tel- 022-266-81-49

e.mail.-

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

Ali, Gəncə Dövlət Pedoqoji Institutunu bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1987-ci ildən İpəkçilik İnstitutu baş laborant

1985-ci ildə Kəlbəcər rayon Sınıq kilsə kənd orta məktəbində müəllimə

1990-cı ildə ADAU-da elmi ekspedisiyasında işə qəbul olunmuşdur.

1992-ci ildə kafedrada tədris ustası, laborant, baş laborant  assistent

Hazırda Ekologiya və meşəçilik  kafedrasında baş müəllim işləyirəm.

1.Eldar florasının qədim florası və faunası

 2.Eldar faunasının təsərrüfatda istifadə olunması Bakı (1997) (Elmi əsərlər)

 3.Azərbaycanın qərb rayonlarının  nadir və endem nümayəndələri. «Тезисы всесоюзной           конференции и студ. спец. Малых уч-н »

 4.Eldarın dendroflorası və onun qorunması tədbirləri (ətraf mühit və ekologiya  Bakı   Ozan 97)

5.Eldar florasının dərman bitkiləri Gəncə Elm və Texnika mərkəzi

2003-cü ildə Ekologiya müəhəndisliyi  və meşəçilik kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.                               

Apardığı dərslər

Ekologiya, meşə ekologiyası, qoruq və yasaqlıqlar, su təchizatının ekoloji problemləri, dendrologiya                                    

Elmi yeniliyi

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər:

Məqalələr: