Aqronomluq fakültəsi

Ramiz Əsgərov

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət    Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının baş müəllimi

Ev tel: 022-56-56-61

İş tel  022-56-30-80

e-mail:   asgarov@mail.ru                                                         

Doğum tarixi:  

10 sentyabr  1948 - ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1973 - cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitunun   

(indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ) Meyvə - tərəvəzçilik

fakültəsini bitirib.  

Əmək fəaliyyəti                                                                 

1973 –1986 – cı illər Xanlar (indiki Göy-Göl)  rayonu, Heyvandarlıq sovxozunda aqronom, baş aqronom

1987 – 1988 – ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu – Denderoloji bağında yaşıllaşdırma üzrə aqronom

1989 –1990 – cı illər Meyvəçilik, üzümçülük, şərabçılıq k/t məhsullarının saxlanması və email kafedrasında baş laborant

1990 – cı ildən “Fitopatologiya və bitkilərin kimyəvi mühafizəsi”, “Bitki mühafizəsi və ipəkçilik”, kafedrası assisent

2010 – 2015-ci illər  Bitkiçilik və bitki mühafizəsi baş müəllim

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Kənd təsərrüfatı fitopatologiyası, Kənd təsərrüfatı entomologiyası, Bitkilərin kimyəvi mühafizəsi, Meşə fitopatologiyası, Bitki mühafizəsi

Elmi yeniliyi

Mükafatlar

Tədqiqat sahəsi

Solonoceae fəsiləsinə mənsub olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin (pomidorun) xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri sisteminin təkmilləşdirilməsi.                                                                                   

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar  

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər :     

Dərs və metodiki vəsaitlər:

Məqalələr

  1. Fungisidlərin cuğundur bitkisində unlu şeh xəstəliyinə təsiri. Gəncə, AU-nun Elmi əsərləri, 2011, № 3, səh. 46-49
  2. Buğda bitkisində Sarı Pas xəstəliyinnə qarşı Tilt preparatının tətbiqi Gəncə, ADAU –nun Elmi əsərləri, 2012,  № 2, səh.52-55
  3. Основные болезни земляники и меры борбы с нимиElmi əsərləri, Gəncə,  ADAU –nun 2013,  № 3, səh.65-66 Çiyələk bitkisinin iqtisadi ziyanlı xəstəlikləri və onlara qarşı inteqrir mübarizə tədbirləri, ADAU –nun Elmi əsərləri, Gəncə, 2014, № 31, səh.46-49