Aqronomluq fakültəsi

Nəzakət İsmayılzadə

Dosent

Dosent

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının dosenti               

Mob.tel:

tel:2563080

e-mail: venera-301@rambler.ru

Doğum tarixi

11 fevral 1981-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2002- ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Agronomluq fakultəsini bitirib.

2004 – ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Maqistr “K.t.bitkilərinin toxumçuluğu”ixtisasını bitirib.

2012-ci ildə “Gəncə-Qazax bölgəsində günəbaxan bitkisinin zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, “Entomologiya” ixtisası. biologiya üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

2013-cü ildən dosent əvəzidir.

Əmək fəaliyyəti:

2013-cü ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında dosent əvəzi

2012–2013 cü illərdə  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında baş müəllimi

2008-2012-ci  illər  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında assistent

2006-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Bitkiləri mühafizə və ipəkçilik kafedrasında böyük laborantı

Apardığı dərslər

Bakalvrda- “Entomologiya”

Magistraturada – Kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərvericiləri və xəstəlikləri

 

Tədqiqat sahəsi

 

ADAU-nun və Konyanın Selcuq Universitetinin təcrübə mübadiləsi proqraminda Entomologiya fənnindən laboratoriyada analizlər aparılıb, dərslər verib.

 

 

Beynalxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

2015- Molecular diaqnosis of different diseases of aqricultral plant seeds and products and genetically modified organisms imported into Azerbaijan - international workshop held in Baku, Azerbaijan

2013- European Applied Sciences modern approaches in scientific researches- in Stuttgart, Germany

 

Mükafatları


2013-cü ildə  Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Elmin İnkişaf Fondunun qrantı

Elmi yeniliyi

Bitki mühafizəsi sahəsində“ZƏRƏRVERİCİ       HƏŞƏRATLAR       ÜÇÜN FEROMON TUTUCU”  İxtiraya dair iddia sənətləri barədə məlumatların dərci N3 30.09.2014

Məqalələr

The beetle species (Coleoptera) whichis observed in sunflower sowings of Azerbaijan.  Germany, Stuttgart 2013, s.73-75

К изучению совок (Lepidoptera, Noctuidae), вредящих подсолнечнику. Аграрная наука,  Москва 2012, №3, s.14-16

Использование экологически безвредных препаратов в борьбе  против подсолнечной огневки в Гянджа-Казахской зоне. Тезисы  доповидeй Meждунaрoднoй нaучнoй koнференции студентов, аспирантов  и  мoлoдых учeных, Xaръkoв, 2009, с. 91-92

Influence of protein and fat contained in the sunflower on the number  

and population crowded Sunflower Moth (Homoesoma nebulella Hb.), European Academic Research Vol. II. Issue 11/February2015, s. 14411-14416

The Sunflower Moth (Homoesoma nebulella Hb.) Which is observed in

Sunflower Sowings of Azerbaijan, Turkey Natural and Lifelong Health  Summit 2015, 20-23 Mayıs 2015, Bilecik, Turkiye, s.57-58

Sunflower seed damage and Economic Injury Level of the European Sunflower Moth (Lepidoptera:Pyralidae) in the Republic of Azerbaijan, USA ISSN 0749-8004, J.Entomological Science Volume 50 Number 2

(April 2015), 50(2): s. 138-146