Aqronomluq fakültəsi

Gülnar Bağırova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının assistenti

Mob.tel: 055 614 39 07

İş tel: 256 80 49

Doğum tarixi

10 yanvar 1986 – ci il

Təhsili

2003-2008 – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakültəsinin 

“Aqrokimya və torpaqşünaslıq” ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsi 2015-2017 - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakültəsinin “İpəkçilik” ixtisası  üzrə magistr səviyyəsi

Əmək fəaliyyəti  

2012-dən 2016- dək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında laborantı, 2017-cı ildən hal-hazıradək Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının assistenti