Aqronomluq fakültəsi

Gülnarə Abbasova

Assistent

Azəbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Bitkicilik və bitki mühafizəsi ” kafedrasinin assisenti

İş: 256 – 380 - 80

Mob: +994503919992

e-mailabbasovag13@gmail.com

Dogum tarixi

14 iyun 1979-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2000-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Aqronomluq” fakultəsini bitirib

2004-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Bitkiçilik” ixtisasını bitirib.

Əmək fəaliyyəti

2017-ci ildən hazırda- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Bitkiçilik və bitki mühafizəsi” kafedrasının assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda-“Bitkiçilik”, “Pambıqçılıq”, “Tütünçülük”

Məqalələr

1. Gəncə-Qazax bölgəsində soya bitkisinin  aqrotexnikasının öyrənilməsi. Elmi əsər. Aqronomluq və texnologiya fakültəsinin  AKTA-nın 75 illiyinə həsr olunmuş Elmi əsərlər toplusunun xüsusi buraxılışı. Bakı, 2004, seəh.1 magistr Həsənova Gülnarə

2.Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş – “Qlobal tendensiyalar və Müasir Azərbaycan” mövzusunda Respublikanın Elmi Konfransının Materialları 7-8 may 2018-ci il.

3.Агротехнологические особенности и пищевые качества соя – УДК 581.5:577.7 – Азербайджанский Государственный Аграрный Университет.