Aqronomluq fakültəsi

Azad Hüseynov

Dosent

Kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının dosenti

Mob.tel: 050 330-55-28

İş tel: 256 30 80

Doğum tarixi

31 mart 1958-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1983-cü ildə – Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnistutunun

Meyvə-tərəvəz və üzümçülük fakültəsini bitirib

2010-cu ildə “Ardıcıl damazlıq yemləmələri üçün tutipəkqurdu cinsinin seçilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “İpəkçilik” ixtisası kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır. 2014-cü ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyət

2015- hazırada – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Bitkiçilik və bitki mühafizəsi ”  kafedrasının dosenti.

1983-1987-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnistutunda, İnstitut Komsomol  Komitə katibi müavini və katib. 

1987-1990ci illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkçilik İnstitutu  aspirant 1987-2015-ci illərdə lobarant, baş lobarant, assistent, baş müəllim və dosent, hal-hazırda bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında dosent vəzifəsində işləyirəm.

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Tarla yem istehsalı”, “Otlaq və çəmən yem istehsalı”

Magistraturada – Yem istehsalı

Elmi yeniliyi 

Mükafatları   

Tədqiqat sahəsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərləri                             

Dərsliklər:

Dərs və metodiki vəsaitlər:

1.Tut ipəksarıyanın biologiyası. dərs vəsaiti. Bakı, “Elm və təhsil”, 2000, s. 122

2.Yem otları, dərs vəsaiti. Bakı, “Elm və  təhsil”,2000, s. 184

Məqalələr                 

1.Müxtəlif tut ipəkqurdu cinslərinin bioloji göstəricilərinə yemləmə müddətlərinin təsirinin öyrənilməsi, AKTA-nın elmi əsərləri III buraxılış, Gəncə, 2005, ыэр. 94-96

2. Müxtəlif yemləmə müddətlərinin  tut ipəkqurdu cinslərinin məhsuldarlığına təsiri. AMEA-nın Gəncə Regional Elm Mərkəzinin “Xəbərlər” məcmuəsi, Gəncə, 2005, № 18,73-77

3. Ardıcıl damazlıq yemləmələrinin tut ipəkqurdu cinslərinin texnoloji göstəricilərininə təsiri. AMEA-nın nın Gəncə Regional Elm  Mərkəzinin “Xəbərlər” məcmuəsi, Gəncə, 2005, № 20, səh.41- 43 

4. Ardıcıl damazlıq yemləmələrində tut ipəkqurdu cinslərinin məhsuldarlığının öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elm jurnalı, Bakı, 2006, № 1-2, səh. 230-232,

5. Müxtəlif mühit şəraitinin tut ipəkqurdu cinslərinin məhsuldarlığının təsiri. AMEA-nın nın Gəncə, Regional Elm  Mərkəzinin “Xəbərlər” məcmuəsi, Gəncə, 2009, № 35, səh. 79-83

6. Cроки кормления и продуктивность тутового шелкопиряда. Москва, Аграрная наука, 2006, №1, cтр.20-22