Aqronomluq fakültəsi

Arzu Babazadə

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının assistenti.

mob.tel: 055 688 62 27

iş tel: (022) 256 80 49

e-mail: nizamibabazadee@gmail.com

Doğum tarixi

11 yanvar 1994-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

2011- 2015-ci illər  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

"Aqronomluq" fakültəsinin Aqronomluq ixtisasını bitirib 2015-2017-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Bitkiçilik ixtisaslaşması üzrə magistrant

2018-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin "Bitkiçilik və bitki mühafizəsi" kafedrasında "Bitkiçilik" ixtisası üzrə dissertant 2017-ci ildən assistentdir

 

Əmək fəaliyyəti

 

2017-hazırda - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin "Bitkiçilik və bitki mühafizəsi" kafedrasında assistent   

                            

Apardığı dərslər.

 

Bakalavrlarda - Bitkiçilik, Tütünçülük, Pambıqçılıq.

                          

Elmi yeniliyi

 

Mükafatlar

 

Tədqiqat sahəsi

 

Yeni yaradılmış pambıq sortlarının, səpin müddəti bitki sıxlığı və biomorfoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər: Hümbətov H.S., babazadə A.R. Şəkər çuğunduru , Bakı, 201, 104 s

Məqalələr: Araxisin əhəmiyyəti, morfoloji quruluşu və bioloji xüsusiyyətləri, ADAU TEC doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları. (05... 19 noyabr 2013-cü il) s. 11.

 Bitki sıxlığının şəkər çuğunduru məhsulunun formalaşmasına təsiri. ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə,2017, №1, s 25-27,  

Bitki sıxlığının şəkər çuğunduru bitkisinin kökümeyvə məhsuldarılığına təsiri, ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə,2017, s 22-24