Aqronomluq fakültəsi

Almaz Məmmədova

Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının  laborantı

Mob.tel: 

İş tel: 256 80 49

Doğum tarixi

04.03.1994

Təhsili

2011-2015 – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aqronomluq fakültəsinin  “Aqronomluq ” ixtisası  üzrə bakalavriat səviyyəsi;

Əmək fəaliyyəti

2019-dən hal-hazıradək – Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının laborantı