Aqronomluq fakültəsi

Dərs cədvəlləri

2016/2017-ci tədris ilinin II semestrinin dərs cədvəlləri

AQRONOMLUQ FAKÜLTƏSİ