Aqronomluq fakültəsi

İMTAHANLARDA ÜZRLÜ SƏBƏBDƏN İŞTİRAK ETMƏYƏN TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

         İMTAHANLARA ÜZRLÜ SƏBƏBDƏN GƏLMƏYƏN TƏLƏBƏLƏRƏ HƏMİN FƏNLƏRDƏN İMTAHAN VERMƏK ÜÇÜN 2017-Cİ İL İYULUN 6-DAN 14-DƏK BİR DƏFƏ ŞƏRAİT YARADILACAQDIR. TƏLƏBƏLƏR İMTAHANDA İŞTİRAK ETMƏDİKLƏRİNİN SƏBƏBLƏRİNİ ƏKS ETDİRƏN SƏNƏDLƏRİ (HƏKİMDƏN ARAYIŞ, İDMAN VƏ BİLİK YARIŞLARINDA İŞTİRAKI TƏSDİQ EDƏN SƏNƏD VƏ S.) 5 İYUL 2017-Cİ İL TARİXİNƏDƏK DEKANLIĞA TƏQDİM ETMƏLİDİRLƏR.

 REKTORLUQ