Aqronomluq fakültəsi

Züleyxa Novruzova

Böyük laborant

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya  kafedrasının böyük laborantı

 

Mob.tel: 

 

İş tel: (022) 256-97-08

 

 

Doğum tarixi:

 

24 sentyabr 1973-cü il

 

Təhsili

 

Ali

 

 

Əmək fəaliyyəti

 

2015 – hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya  kafedrasının böyük laborantı

1992 – 2004 - Azərbaycan Gənclər İttifaqı Gəncə şəhər Məclisində təlimatçı

2006 – 2010 -  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya  kafedrasında laborant

2012-dən hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya  kafedrasında böyük laborant

 

 

 

İştirak etdiyi kurslar, seminarlar və digər zəruri informasiyalar

Kompyuter kursu