Aqronomluq fakültəsi

Səyyid Əli Əllaf Şayan Səyyid Möhəmməd

Assistent