Aqronomluq fakültəsi

Rəsmiyyə kərimova

Assistent