Aqronomluq fakültəsi

Pərvanə Həsənova

Preparator

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya kafedrasının preparatoru

Mob. tel: 

İş tel: 2569708

 

Doğum tarixi

18 sentyabr 1986 – cı il

 

Təhsil

Orta

 

Əmək fəaliyyəti

2012–cı ildən hal-hazıra kimi – Azərbaycan Dövlət Aqrar

Universitetinin  Biologiya kafedrasının preparatoru

 

İştirak etdiyi kurslar, seminarlar və digər zəruri informasiyalar

İngilis – dili kursu, kompyuter kursu