Aqronomluq fakültəsi

Mehparə Qasımova

Baş müəllim

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakültəsinin Biologiya kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel:

İş.tel:     022-256-97-08

 

Doğum tarixi:

03 iyun 1971-ci il

e. mail mehpare Qasımova @ mail ru

   

 

            

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin  kimya-biologiya fakültəsini bitirib.

 

Əmək fəaliyyəti:

 

2012-ci ildən hazıra kimi ADAU-nun biologiya kafedrasında müəllimi vəzifəsində işləyir.

2002-2012-ci illər Gəncə Regional Elmi Mərkəzin 5 saylı laboratoriyasında mühəndis.

1994-1998-ci illər Gəncə Tovuz rayon E. Süleymanov adına Kirən orta məktəbində kimya müəllimi.

 

 

Apardığı dərslər

 

Bakalavrda- Mikrobiologiya, Molekulyar biologiya

 

Elmi yenilik

 

Mikrobiologiya sahəsində mikromisetlilər və onların hidrolitik fermentlərin təsiri sahəsində tədqiqatlar aparılır.

 

Tədqiqat sahəsində

 

Mikroskopik göbələklər və onların növ tərkibinin araşdırılması sahəsində

 

Məqalələr:

 

Azərbaycanın Qərb bölgəsində Kür Araz ovalığı rayonunda biomüxtəlifliyin bərpası və qorunması. AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəz “Xəbərlər” məcuməsi. Gəncə-2005.

 

Bitki mənşəli tullantılardan rəssamlıq əhəmiyyətli təbii boyaqların alınmasının tədqiqi. AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəz “Xəbərlər” məcuməsi. Gəncə-2005.

 

Qərb bölgəsinin faydalı boyaq bitkiləri. Monoqrafiya. Gəncə-2004.

 

Kalloqrafiya və miniatür rəsmlərin çəkilməsində bitki mənşəlli boyaqlardan istifadə yolları AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəz “Xəbərlər” məcuməsi. Gəncə-2006.

 

Yeni texnologiya əsasında bitki mənşəli təbii boyaqlarla yeni iplərin boyadılması. AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəz “Xəbərlər” məcuməsi. Gəncə-2005.

 

Yonca bitkisinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və qidalılıq dəyərinin öyrənilməsi. . AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəz “Xəbərlər” məcuməsi. Gəncə-2013.

 

Adi şaftalının müqayisəli anatomik-morfoloji quruluş xüsusiyyətləri. . AMEA “Xəbərlər” məcuməsi. Gəncə-2013.

 

Rhizobium legiminozum və Fuzarium oxusporuma aid mikroorqanizmlərin böyüməsinə müxtəlif azot birləşmələrin təsiri Az MEA-mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı-2014.

 

Müxtəlif ekoloji şəraitə malik biotoplarda yayılan mikromitsetlərin növ tərkibi və onların bəzi xüsusiyyətləri GDU. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri. Elmi konfrans Gəncə-2015.