Aqronomluq fakültəsi

Günel Tağıyeva

Laborant

 

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya kafedrasının laborantı

Mob. tel: 

İş tel: 2569708

 

Doğum tarixi

18 fevral 1984 – cı il

 

Təhsil

Ali

2000-2005-ci ildə Azərbaycan Kənd  Təsərrüfatı  Akademiyasının (indiki ADAU) Aqrotexnologiya fakultəsində  Yer Quruluşu və Torpaq Müfəttişliyi  ixtisasınını bitirib.

 

Əmək fəaliyyəti

2000–cı ildən hal-hazıra kimi – Azərbaycan Dövlət Aqrar

Universitetinin  Biologiya kafedrasının laborantı

 

İştirak etdiyi kurslar, seminarlar və digər zəruri informasiyalar

İngilis – dili kursu, kompyuter kursu