Aqronomluq fakültəsi

Bəyim İsmayılova

Herbari müdiri

 

 

 

Azərbaycan  Dövlət  Aqrar Universitetinin Biologiya  kafedrasında herbari müdiri.

 

Mob.tel: 

İş tel: 022 256 97 08

 

Doğum tarixi

 

24.12.1951-ci il

 

Təhsili

 

1969-1975 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun  Meyvə - tərəvəzçilik fakültəsini bitirib.

 

Əmək fəaliyyəti

 

1997- hal-hazırda Azərbaycan  Dövlət  Aqrar Universitetinin Biologiya  kafedrasında herbari müdiri.

06.02.1997-03.09.1997-ci illərdə AKTA-nın Botanika kafedrasında baş laborant

1992-1997 Azərbaycan  Dövlət  Aqrar Universitetinin Botanika kafedrasında baş   preparator

1977-1979 Kirovabad İpəkçilik Damazlıq Stansiyasında texnik-mikroskopist