Aqronomluq fakültəsi

İsmayılova Zemfira

Dosent

 

Biologiya elmləri namizədi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya  kafedrasının dosenti

 

Mob.tel:

 

İş tel: 256-97-08

 

e-mail:

 

Doğum tarixi:

 

25 mart 1950-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

Ali təhsilli

1997-ci ildə «Gəncə şəhərinin yaşıllaşdırılmasmda istifadə olunan ağac və kollar» mövzusunda namizədlik dissertasiyasmı müdafıə etmişdir, biologiya elmləri namizədidir.

2001 -ci ildən AzDAU-nin dosentidir.

 

Əmək fəaliyyəti

 1. 1974-cü ildə İmişli şəhəri 1 saylı orta məktəbdə müəllim.
 2. cü ildən AzDAU-nin Botanika kafedrasında saat hesabı ilə müəllim.

1976-cı ildə AzDAU-nin Botanika kafedrasının qiyabi aspirantı.

1974-1987-ci ilə qədər saat hesabı ilə müəllim.

1987-ci ildə AzDAU-nin Botanika və bitki fiziologiyası kafedrasında herbari laboratoriyasmm müdiri.

1990-cı ildə həmin kafedrada assistent.

1996-cı ildə kafedranın baş müəllimi.

2001 –ci  ildən və hayrazıradək Biologiya  kafedrasının dosenti.

 

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – «Botanika», “Bitki anatomiyası və morfologiyası”, “Bitki sistematikası”, “Bitki ehtiyyatları”

Magistraturada – «Azərbaycanın florası»,”Anatomiya və fiziologiyanın əsasları”, “Embriologiya və palinologiya”

 

Mükafatları

 1. 2009-cu ildə 6 martda rektorluğun təşəkkürü
 2. 18 may 2010-ci ildə AR Prezidentinin sərəncamı ilə “Əməkdar müəllim”
 3. 07 mart 2012-ci ildə Gəncə şəhər İcra Başçısının sərəncamı ilə “Fəxri fərman”

 

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycanm bitki ehtiyatlarının tədqiqi isifadəsi və mühafizəsi

 

Məqalələr

 1. «Ümumi biologiya», «Ekoloji biologiya», «Sitogenetika və histologiya», «Biologiyanın tədris metodikası» fənlərinə aid olan proqram, Tədris proqramı (magistr pilləsi üçün),Gəncə, 2009
 2. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dendroloji bağının kolleksiyasının növ tərkibi,Tezis, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Biologiyada elmi nailiyyətlər» mövzusunda respublika Elmi konfransının materialları (22-23 may), Bakı, 2009
 3. Bəzək bitkilərinin Gəncə şəhərinə introduksiya olunmuş növlərin biomüxtəlifliyi, Elmi məqalə, ADAU-nun Beynəlxalq Elmi-Praktik konfransının tezisləri, Gəncə, 2010
 4. Сезонная декоративная динамика древесно-кустарниковых растений г.Гянджи, Elmi məqalə, AMEA Botanika İnstitutu «Faydalı bitkilər»
 5. Azərbaycan Respublikasının Ali Təhsil Müəssisələrində idarəetmə strukturanın modernləşdirilməsi, ADAU, Gəncə 23-24 noyabr 2012 Beynəlxalq simpozium
 6. Bitki sistematikası (biologiya ixtisası üçün), Metodik göstəriş (bakalavr pilləs üçün),ADAU-Gəncə, 2013