Aqronomluq fakültəsi

Doktorantura

3103.08        Meyvəçilik və üzümçülük

3103.07        Bitkiçilik

2417.01        Botanika

2411.02        Bitki fiziologiyası

2426.01        Ekologiya

3103.06        Bitkilərin mühafizəsi

3103.01        Ümumi əkinçilik

2409.01        Genetika

2511.01        Torpaqşünaslıq

3101.01        Aqrokimya

3106.01        Meşəçilik, meşəquruluşu və meşə taksasiyası

3103.04        Seleksiya və toxumçuluq

3108.01        Fitopatologiya

3103.10        Subtropik bitkilər  

2413.01        Entomologiya

2414.01        Mikrobiologiya

3103.09        Tərəvəzçilik