Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Dərs cədvəlləri

2016/2017-ci tədris ilinin II semestrinin dərs cədvəli

 

AQROBİZNES VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ