Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Phone Number

+99422 268 10 56

Email Adress

agbusiness@adau.edu.az

Address

Gəncə şəhəri, Adil İsgəndərov küçəsi 64