Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Doktorantura və dissertantura üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları

Ixtisasın kodu                    İxtisasın adı
5312.01                                  Sahə iqtisadiyyatı
5308.01 Ümumi iqtisadiyyat
5304.01 İqtisadi fəaliyyət növləri
5303.01 Mühasibat uçotu