Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Magistratura səviyyəsi proqramları

İxtisasın şifri İxtisasın adı İxtisaslaşma
 

 

 

060402                Mühasibat uçotu və audit     İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit
    Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit
060405 Sənayenin təşkili və idarə edilməsi                      İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
060407 Menecment Menecment (sahələr üzrə)
060408 Marketinq Marketinq (sahələr üzrə)
060409 Biznesin idarə edilməsi Biznesin təşkili və idarə edilməsi