Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Türkan Süleymanova

Operator