Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Quliyeva Ruvella

Baş laborant

Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”   kafedrasının  baş laborantı

İş tel. 022 256 24 17

Doğum tarixi

17 noyabr 1951 – ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1976 – 1982 S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı institutunun  “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1971-ci ilin oktyabrından AKTİ-nın tədris hissəsində statistik

1979-cu ildən  “Kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın təşkili” kafedrasında baş laborant

2002-ci ildən 2010-cu ilədək əvəzçiliklə

2013- cü ildən 2015-ci ilədək saat hesabı dərs aparmışdır.

Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasının  baş laborantıdır.

Məqalələr.

1. “Aqrar bölmədə sahibkarlığın iqtisadi tənzimlənmə istiqamətləri” Gəncə-2007.

2. “İstehsalın təmərküzləşməsi və müəssisələrin səmərəli optimal həcminin müəyyənləşdirilməsi”