Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Hüseynov Anar

Baş müəllim

Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin və idarə etmə”   fakültəsinin dekan mavini

 “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”    kafedrasının  baş müəllimi

 

Mob. Tel 055 584 55 59

İş tel 022 256 24 17  

Doğum tarixi

01 fevral 1979-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1996-cı ildə AKTA-nın “Mühəndis iqtisadiyyatı və idarə etmə” fakültəsinə daxil olub. 2000-ci ildə  fərqlənmə diplomu ilə bakalavriatı bitirib.

2001-ci ildə AKTA-da magistraturaya daxil olmuş və  2003-cü ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirərək “Aqrar istehsalatın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.

 Əmək fəaliyyəti.

2000-ci ildə Goranboy rayonu Çinar kiçik müəssisəsində iqtisasçı vəzifəsində 2002-ci ildə Gəncə Regional Elmi Mərkəzdə iqtisadi tədqiqatlar şöbəsində 11-ci tarif dərəcəsi ilə iqtisadçı vəzifəsində

2006-cı ildə Azərbaycan Milli Ordusunda tağım komandiri vəzifəsini tutmuşdur.

2007-ci ildə hərbi qulluq başa çatmışdır.

2008- 2009-cu ildə “Gəncə Regional Enerji təchizat” MMC idarəetmə Aparatının RET üzrə dispetçer xidmətinə 7-ci dərəcə ilə texnik vəzifəsinə qəbul edilmişdir.

2010-cu ildən ADAU-nun  “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”          kafedrasında baş laborant

2011-ci ildən“Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”  kafedrasında assistent

2015-ci ildə “Aqrobiznesin və idarə etmə”   fakültəsinin dekan mavini

2016-cı ildə“Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”  kafedrasında baş müəllim

 Apardıgı dərslər:

Bakalavrda – “Kommersiya fəaliyyətinin əsasları”, “Beynəlxalq kommersiya işi”, “Kommersiya fəaliyyətinin təşkili”, “Aqrar sahibkarlığın əsasları”, “Biznesin əsasları”, “Beynəlxalq biznes”.

Tədqiqat sahəsi:

Naxçıvan Muxtar Respublikasında  “Aqrar sahibkarlığın səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları”

Seçilmiş əsərləri:

Dərsliklər:

Məqalələr:

1. Cовременное состояние и основные направления формирования инновационного сельскохозяйственного производства в Нахичеванской АР Азербайджанской Республики.

2. “Aqrar iqtisadiyyat və innovasiyalı inkişaf” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans 2015