Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Allahverdiyeva Rasimə

Laborant

Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”   kafedrasının  laborantı

İş tel. 256-24-17

Doğum tarixi

15 noyabr  1987-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2005-2009.Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin “Aqrar istehsalatın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsi

Əmək fəaliyyəti

2009-2011. Zəngəzur kiçik müəssisəsinin Gəncə şəhər 001 №-li filial mağazasında elektrik mallarına nəzarət üzrə texnik

Kompyuter kursunda iştirak etmişəm, sertifikat və diplomum var

2015-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi kafedrasının laborantıdır.