Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

İsmayılova Lalə

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrqr Universitetinin   “Aqrobiznrsin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasının müəllim, assisent

İş tel 022 256 24 17

Doğum tarixi

21 sentyabr 1980-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1997-ci ildə AKTA-nın “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” fakültəsinə daxil olub. 2002-ci ildə “ Aqrar istehsalatın  iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2003-2006-cı illərdə AKTA-nın “Mühəndis ixtisaslaşması” üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

Əmək fəaliyyəti.

2000-ci ildən AKTA-nın “Kənd təsərrüfatı istehsalının təşkili və sahibkarlıq” kafedrasında laborant vəzifəsində işləyib

 2009-cü ildən həmin kafedraya baş laborant vəzifəsinə təyin edilib.

2010-cu ildən həmin kafedrada assistent vəzifəsində çalışır.

Apardıgı dərslər:

Müəssisənin təşkil və aparılması, ASK-nın iqtisadiyyatı, sahibkarlıq və mühasibat uçotu, Biznesin əsasları, Biznes əlaqələri, Biznesin etikası.

Tədqiqat sahəsi:

Aqrar sahədə istehsal risklərinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi.

Seçilmiş əsərləri:

Məqalələr.

Azərbaycanda sahibkarlığın  inkişafı və formalaşması. Elmi məqalə AKTA-nın elmi əsərləri. Gəncə 2005

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin həcminin müəyyən edilməsi metodikası. Elmi məqalə Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri. ADAU nəşriyyatı. Gəncə 2010

Aqrar sahəyə Dövlət qayğısı və sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyi. Elmi məqalə

ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə 2010

Respublikamızda ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsalının əhalinin həyat səviyyəsinə təsiri. Elmi məqalə  ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə 2011 II buraxılış

Aqrar sahədə istehsalın müəyyən risklərdən qorunmasında sığortanın rolu.Elmi məqalə. Gəncə 2012

Aqrar sahədə istehsal risklərinin idarə edilməsi. Elmi məqalə AMEA