Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Əlöysəd Əsgərov

Dosent

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin və idarə etmə”   fakültəsinin dekanı dosent

Mob.tel. 050 356 15 41

İş tel. 022 256 10 56

e-mail:

Doğum tarixi

27 iyul 1955-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1984-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetini) Mühasibat uçotu üzrə iqtisadçı ixtisasını bitirib.

1987-ci ildən AMEA-nın dissertantı olmuş

1992-ci il tarixdə “Aqrar sənaye əməyinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi yolları” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək elmlər namizədi adını almışdır.

2001-ci ildən dosentdir.

1974-1976-cı illər: orduda xidmət.

Əmək fəaliyyəti.

1985-ci il tarixdən S.Ağamalıoğlu adına AKTİ-nin elmi hissəsində çalışmış

1991-ci ildən həmin institutun Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın təşkili kafedrasında assistent

2001-ci ildən isə dosent

2014-cü ilin oktyabrın 17-dən “Aqrobiznesin və idarə etmə”   fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər.

Bakalavrda – “Aqrar sahibkarlığın əsasları”, “Kommersiya fəaliyyətinin təşkili”, “Biznesin əsasları”, “Beynəlxalq biznes”.

Magistraturada – “Beynəlxalq biznes”

Mükafatları.

1986-cı ildə Ali təhsil nazirliyi tərəfindən Fəxri fərman

Hərbi xidmətdə qulluq zamanı II dərəcəli medal

Tədqiqat sahəsi.

ASK və kənd təsərrüfatı. Beynəlxalq konfranslar və simpoziumlar. Gəncə - Qazax iqtisadi bölgəsi.

Seçilmiş əsərləri.

Dərs vəsaiti.

Ə.Ə.Əsgərov, B.Y.Novruzova “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlığın əsasları”

Məqalələr.

  1. İqtisadi və sosial inkişafın sürətləndirilməsi şəraitində əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi.K/t elmi xəbərlər. Bakı-1989
  2. “Sahibkarlığın əsasları” Tədris proqramı Gəncə-2003
  3. Aqrar bölmədə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin zəruri şərtləri. Beynəlxalq elmi simpoziumun kulliyatı. Gəncə-2004
  4. Sahibkarlıq fənni üzrə proqramı. Tədris proqramı Gəncə-2004
  5. Aqrar bölmədə sahibkarlıq mühitinin mövcud vəziyyətinin təhlili. Elmi məqalə 2010
  6. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın təşkili. Tədris proqramı Gəncə-2011
  7. Beynəlxalq biznes. Tədris proqramı Gəncə-2012
  8. Biznesin planlaşdırılması. Tədris proqramı Gəncə-2013

Elmi əsərlərini cəmi 54.