Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Xanım Həsənova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının asistenti

iş.tel:256-96-54

e-mail:xanım-yusifova-1991@mail.ru

14 fevral 1991-ci  il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:

Ali, dokturant, assistent

2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrar iqtisadiyyat fakultəsinin “Menecment” ixtisasında təhsil alıb

2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  “Aqrar sahənin iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb.

2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Umumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə  “Azərbaycan Respublikasında qadın sahibkarlığının inkişafının sosial-iqtisadi əhəmiyyəti” mövzusunda dissertantı

Əmək fəaliyyəti:        

2014-cü ildə FİNCA QBKT-nin Dəliməmmədli filialında inzibati köməkci

2014-2015ci ildə FİNCA QBKT-nın Gəncə filialında regional inzibati köməkci

2015-ci il 15 sentyabrdan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasında asistent işləyir

Apardığı dərslər:

Bakalavrda-“Menecment”,  “Maliyyə menecmenti”, “İnnovasiya menecmenti”, “Strateji menecmenti”

Mükafatlar:

2009-cu ildə riyaziyyat fənni üzrə olimpiadanın fəxri fərmanı

Beynəlxalq konfranslar, simpoziumlar, treninqlər:

2013-cü il, Baksel şirkəti, Alcatel-Lucent Azərbaycan və Junior Achievement təşkilatının birgə həyata keçirdiyi “Mobil Telekomunikasiyada karyera imkanları” üzrə treninq.

2019-cu il, British Council, Creativ Spark, Higher Education Enterprise Programme, Certificate of Attendance, “Train-the-Trainer(TtT) program on Enterprise and Entrepreneurship Education (EEE)”

Tədqiqat sahəsi:

Aqrar sahədə korperasiyaların idarəedilməsinn elmi-nəzəri aspektləri

Məqalələr:

  1. Müasir dövürdə ərzaq təhlükəsizliyi qlobal problem kumi, ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə-2015
  2. Ərzaq təhlükəsizliyi, iqtisdi inzibati əssası kimi, ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə-2015
  3. Müəssisənin səmərəli fəaliyyətində menecmentin rolu, ADAU-nun Elmi - Praktiki Konfransı, Gəncə -2016
  4. Aqrar sahənin inkişafında ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının rolu, ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2016
  5. Azərbaycanda məşğulluğun təmin olunması problemləri(respublika), ADAU, Nəşriyyat №1, 2017
  6. «Повышение зффэктивности занятости в сельском хозяйстве как основа развития страны в аграрной сфере», Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых «Научный взгляд молодых: поиски, инновации в АПК» - Алматы: КазНАУ, 2017
  7. Sağlam biznes mühitinin inkişafında sahibkarlığın əsas inkişaf istiqamətləri, Respublika elmi-praktik konfransı, ADAU nəşriyyatı, 2019
  8. Azərbaycan Respublikasında qadın sahibkarlığının inkişaf xüsusiyyətləri və onun iqtisadi əhəmiyyəti, Elmi-praktik konfransı, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2019
  9. The Development of female entrepreneurship as one of the key areas of successful economic policy, ADAU Elmi-əsərlər, ADAU nəşriyyatı, 2019