Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Vaqif Ramazanov

Dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının dosenti

Mob: 055-324-96-24

iş:256-96-54

ev: 258-47-17

e-mail:

02 sentyabr 1957-ci  il

Təhsil, elmi dərəcəsi, elmi adı:

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

1980-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatıİnstitutunun “Maliyyə-statistika” fakultəsinin“Sahələriniqtisadiyyatı və idarəedilməsi” ixtisasını bitirib.

1990-cu il “Pambıq istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, iqtisad elmləri  namizədi adını alıb.

Əmək fəaliyyəti:

1996-cı ildən dosentdir.

1980-ci ildən Xanlar rayonun Məlumat hesablama stansiyasında mühasib

1980-82 illərdə Ordu sıralarında xidmət edib

1982-84-cü il Xanlar rayonunun Məlumat hesablama stansiyasında mühasib

1984-cü ildən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnistitutunda assistent

1990-ci ildən baş müəllim

1996-cı ildən dosent əvəzi

1997-ci ildən dosent

1998-2001-ci ildə dekan əvəzi

2001-2007-ci ildə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Marketinq və sahibkarlıq” kafedrasında kafedra müdiri

2007-2010-cu ildə kafedranın dosenti

2010-2013-cü ildə ADAU-nun Aqrar iqtisadiyyat fakültəsində dekan müavini

2013-2015-ci ildə kafedranın dosenti

Apardığı dərslər:

Bakalavrda - “Marketinq”, “Logistika”

Magistaturada – “İdarəetmənin nəzəriyyəsi”, “İnnovasiya menecmenti”

Mükafatlar:

2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı nazirinin fəxri fərmanı

Tədqiqat sahəsi:

Kənd təsərrüfatı məhsullarının (pambığın) marketinqi

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

1989-cu ildə Gənc aspirantların və tədqiqatçıların sinpoziumu,  Moskva2005-ci il

 “CTZ” Beynəlxalq təşkilatının keçirdiyi treninqlər –Gəncə 2007

Regionlar üzrə marketinq xidmətinin  təşkili, Gəncə, 2008-ci il

Dərs və metodik vəsait:

N.Ə.Cavadov, V.M.Ramazanov, Statistika fənnindən seminar və praktiki dərslərin keçirilməsinə dair praktikum, Gəncə, 1995

Seçilmiş əsərləri:Elmi məqalələr: 1.Bazar münasibətlərinin  formalaşdırılmasında  bazar infrastrukturunun rolu.

2. Azərbaycanda sahibkarlığin mövcud vəziyyəti və perspektivləri.

3.Aqrar bölmədə rəqabət qabiliyyəti əmtəə istehsalı marketinqinin mövcud vəziyyəti.

4. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi.

5.Azərbaycanda ekoloji kənd təsərrüfatı məhsulları marketinqinin inkişaf

perspektivləri.

6. Müəssisədə markertinq fəaliyyəti və onun  strateğiyası.