Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Natiqə İmamverdiyeva

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrarmarketinq” kafedrasının baş müəllimi.

iş:256-96-54

13 yanvar 1962-ci il

Təhsil, elmi dərəcəsi, elmi adı:

Ali, baş müəllim

1982- 1987-ci illərdə  Azərbaycan Kənd  Təsərrüfatı İnstitutunun Kənd  Təsərrüfatının İqtisadiyyatı fakültəsində oxuyub.

Əmək fəaliyyəti:

1980-1995-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “İnformatika və İRÜ” kafedrasında laborant

1995-2000-ci illərdə həmin kafedranın assistenti

2000-2001-ci illərdə ”Aqrar menecment və marketinq “ kafedrasının assistenti

2001-ci ildən həmin kafedranın baş müəllimidir.

Apardığı dərslər:

“Sahə iqtisadiyyatı və marketinq”, “Sahə müəssisələrinin marketinqi”, “İnnovasiya menecmenti”, “Müəssisələrinvə qeyri qeyri kommersiya marketinqi”, “İnsan resurslarının idarəedilməsi”, “Firma daxili idarəetmə”, “Menecment”

Məqalələr:

1.“Sahibkarlıq fəaliyyətinin mövcud inkişafının qiymətləndirilməsi”, ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə-2007

2.“Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlığın inkişaf perespektivləri” ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə-2006

3.“Aqrar sahədə marketinq xidməti və satışın təşkili” Gəncə-2010

4.“İnternetin marketinq üstünlükləri və onların reallaşdırılmasıproblemləri” Azərbaycan Kooperasya Universitetinin elmi əsərləri Bakı 2011