Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Maqsud Vəliyev

Assistent